MARTYRDÖD - Pharmacepticon (LYRIC VIDEO)MARTYRDÖD - Pharmacepticon (LYRIC VIDEO). Taken from the album "Hexhammeren", out May 10th, 2019. Order now: https://Martyrdod.lnk.to/HexhammarenID Video director: Jimmy Johansson Production Company: Super Lino Puro Lyrics (sv): Åh! Jag svär vid min mormors grav Det arv! Den väg som jag har valt Till synes har jag grävt min egen grav Min plan att resa mig ifrån Hades Som dödens ängel Att drämma till med ett sista dråpslag En gång för alla För alla duvungar Som psykiatrin har sabbat Är den sista striden. Ett ögonblick Som aldrig känts långt borta Inga bortförklaringar Kan rädda dom När Harmagedon rasar Åh! Farväl sjuka vård Låt mig slå fast idag Vi kommer att bli deras grav Sanningen är giljotinen vi har Att råda bot på kvacksalveriet Fast jag kanske sitter fast i tvångströjan Och kastas till backen idag Kan jag fortfarande strypa dom rakt av Och bryta huvudet av makten. Underifrån Åh! Pharmacepticon! Snart! Är du ett minne blott Åh! Pharmacepticon! Idag har du makten att utöva våld Idag har du medel för total kontroll Förvänta oss! Imorgon! En ny dag gror Snart! Är du ett minne blott Åh! Pharmacepticon! Som fredlös i skuggan av ditt tvång Förväntar jag mig snart din undergång = Upplysning - Revolution! Vi kommer aldrig att fråga om lov Att avskaffa slaveriet Fast du kanske sitter fast i tvångströjan Kastas på mattan idag Kan du fortfarande strypa med framgång Bryta huvudet av makten. Underifrån Åh! Farväl! Du krökta vård. Vanvård! Du kommer alltid att vara död för mig Död för mig. Du är död för mig Och din korrumperande medicinering Som hela tiden sviker mig Är döden för mig. Döden för mig Åh! Du korrupta vård som alltid sviker Ditt eget existensberättigande i praktiken Du är död för mig. Du är död för mig För mig är! För mig är du död! För mig är! För mig är du död! För mig är du död! Lyrics (en): Oh! I swear by my grandma's grave The heritage and the path I have made Apparently I have dug my own grave My plan to rise up from Hades As the angel of death To strike them with a final death blow Once and for all For all the young doves That psychiatry has ruined The final conflict is a moment That never felt afar No excuses Can save them When harmagedon rages Farewell sick care Let me establish today That We will be their grave The truth is the guillotine we've made To remedy all the quackery Though I might be stuck in the straitjacket And tossed to the ground today I can still choke them flat out Break the head of power. From below Oh! Pharmacepticon! Soon! You'll be but a memory Oh! Pharmacepticon! Today you have the power to exercise violence. Today you have the means of total control. Expect us tomorrow. A new day grows Soon! You'll be but a memory Oh! Pharmacepticon! Outlawed in the shadow of your force I’m expecting your imminent downfall = Enlightenment – Revolution! We will never ask permission To abolish the slavery Though you might be stuck in a straitjacket And get tossed to the ground today You can still choke them with success And break the neck of power. From below Oh! Farewell! Crooked care of neglect You will always be dead to me Dead to me! You're dead to me And your corrupting medication That always lets me down Its Death to me! Death to me! Oh! You corrupt care that always fails To justify its own reason of existence. You’re dead to me! You’re dead to me! To me you’re. To me you are dead! To me you’re. To me you are dead! To me you are dead!Comentários